Lämna mätarställning

Nytt kundnummer för att lämna vattenmätarställning

Från och med den 1 april 2018 så kommer vi att skicka en gemensam faktura för dina vatten- och avfallstjänster hos oss. Om du vill läsa av din vattenmätare innan du har fått din första gemensamma faktura så hittar du ditt kundnummer på din förra renhållningsfaktura. Du är även varmt välkommen att höra av dig till vår kundservice för att få ditt kundnummer. När du har fått din första nya faktura så står kundnumret på fakturan.

Hushåll

 1. Ange ditt kundnummer som finns på fakturan.
 2. Ange ditt personnummer, 12 siffror utan bindestreck, för att logga in.
 3. Välj avläsning av mätare för att registrera din förbrukning.
 4. Ange ny mätarställning och avläsningsdatum, klicka på nästa.
 5. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på skicka.
 6. Klicka på logga ut.   

Företag

 1. Ange ditt kundnummer som finns på fakturan.
 2. Ange ditt företags organisationsnummer, börja med 00 och sedan organisationsnumret utan bindestreck (T ex 005555556666).
 3. Klicka på avläsning av mätare för att registrera din förbrukning.
 4. Välj anläggning om du har flera.
 5. Ange ny mätarställning och avläsningsdatum, klicka på nästa.
 6. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på skicka.
 7. Klicka på logga ut.

Lämna din mätarställning med din iphone eller ipad

För att du ska kunna lämna din mätarställning med din iphone eller ipad så måste valet Acceptera cookies sättas till “Alltid” och Privat surfning vara avslaget.

Problem med att logga in?

Du kan också lämna din mätarställning här

Dela sidan: