Anslutning av vatten och avlopp

1. ABVA

Läs broschyren Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun, se länk nedan. ABVA:n reglerar våra och våra kunders rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

2. VA-situationsplan

Gör en vatten- och avloppssituationsplan. På planen ska alla VA-ledningar som dras utomhus och samtliga byggnader på fastigheten vid tidpunkten för anslutningen finnas inritade.

Följande ska ritas in på VA-situationsplanen:

  • Vatten- och avloppsledningar på fastigheten.
  • Stuprör samt hur regnvattnet tas om hand.
  • Dräneringsledningar.
  • Ledningar från eventuella brunnar på fastigheten.

3. Servisanmälan

Fyll i blanketten Servisanmälan, se länk nedan. Vatten- och avloppsituationsplanen måste skickas med servisanmälan. Servisanmälan ska göras minst 12 veckor innan du vill ansluta dig. Därefter kan vi förmedla en förbindelsepunkt.

4. Anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är upprättad så skickar vi en faktura för anläggningsavgiften som ska vara betald inom 30 dagar. Tänk på att göra klart med en bank eller ett hypoteksinstitut innan du skickar in servisanmälan. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten. Den fasta avgiften för din anslutning startar i samband med att förbindelsepunkten upprättas.

5. Byggvatten

Du som privatperson  kan få byggvatten under sex månader om du har skickat in servisanmälan och VA-situationsplan samt monterat en avstängningskran på din servisledning. Efter sex månader ska en vattenmätare sättas upp, annars startar vi ett schablonabonnemang. Ett schablonabonnemang blir dyrare än att betala för verklig förbrukning. Kontakta vår kundservice för att få byggvatten.

Företag kan också få byggvatten mot en kostnad. Använd e-tjänsten nedan för Byggvattenanmälan om ni som företag önskar byggvatten.

6. Mätare och vatten

Kontakta vår kundservice via telefon 011-15 15 50 eller via e-post kundservice@norrkopingvattenavfall.se och beställ uppsättning av vattenmätaren. Vår entreprenör hör av sig till dig inom fem arbetsdagar för att boka tid för att sätta upp en vattenmätare och släppa på vattnet. Ventilerna får endast manövreras av Norrköping Vatten och Avfall AB. Om vattnet är påsläppt när vi kommer och ska sätta upp vattenmätaren tas en avgift ut.

Obs! Fastighetens anläggningsavgift måste vara betald innan vi sätter upp en vattenmätare hemma hos dig.

7. Avläsning

Läs av vattenmätaren efter cirka en månad så får du en faktura som stämmer med fastighetens vattenförbrukning.

1. Läs av siffrorna på vattenmätaren, inledande nollor kan utelämnas. Mätarnumret finns oftast i locket.

2. Lämna mätarställningen via vår webbplats eller kontakta vår kundservice på tfn 011-15 15 50.

För mer information om hur du ansluter dig, se vår broschyr nedan. Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har några frågor.

Broschyrer

ABVA

Taxa för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen

Anslutning av vatten och avlopp

Blankett och e-tjänst

Servisanmälan enfamiljshus eller annan fastighet, skicka in direkt
I denna e-tjänst kan du skicka in din anmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet för enfamiljshus eller annan fastighet. Du kan även anmäla tillfällig anslutning till vatten- och avloppsanslutning, även kallad byggvattenanmälan

Servisanmälan för enfamiljshus, en pdf för utskrift.

Servisanmälan för annan fastighet, en pdf för utskrift.

Servisanmälan för annan fastighet, skicka in direkt

Byggvattenanmälan, en pdf för utskrift

För annan fastighet:

Byggvattenanmälan, skicka in direkt.

 

 

Dela sidan: