Har du drabbats av en källaröversvämning?

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

Checklista

Här nedan följer en liten checklista på vad du bör tänka på om du drabbas av en källaröversvämning.

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Täpp till inflöden med tungt tättslutande föremål till exempel sandsäckar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning från oss, räddningstjänsten eller via ditt försäkringsbolag.
  • Ring ditt försäkringsbolag och ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. Försäkringsbolaget har kontakt med saneringsfirmor som hjälper till att minska skada och påbörja sanering.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Anmäl översvämningen till oss, telefon 011-15 15 50, dygnet runt så att vi får information om var det finns problem.

Dela sidan: