Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av. Både du, som fastighetsägare, och vi, som huvudman, har ansvar för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar.

Fastighetsägarens ansvar

  • Fastighetens vatten och avlopp ska vara väl underhållet. Inte minst gäller det anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
  • Alla förändringar av fastighetens vatten och avlopp ska godkännas av oss.
  • När det finns både spill- och dagvattenledningar ute i gatan ska fastighetsägaren också separera fastighetens spill- och dagvatten.
  • Använda källaren på ett lämpligt sätt och även informera eventuella hyresgäster om detsamma.
  • Förvara inte dyrbara och värdefulla saker i källaren pga. risken för översvämning. Kort och minnen är svåra att ersätta.

Norrköping Vatten och Avfalls ansvar

  • De allmänna ledningarna ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
  • De allmänna ledningarna ska vara väl underhållna.
  • Vid separering av spill- och dagvattenledningar i gatan ska Norrköping Vatten och Avfall informera berörda fastighetsägare om arbetet.

Blanketter för skadeanmälan

 

Dela sidan: