Vatten och avlopp

Vatten är grunden till allt liv, utan vatten inget liv. Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp och det är viktigt att vi är rädda om det vatten som vi har. Det vatten som vi använder idag är samma vatten som våra barns barnbarn en gång ska använda.

Hitta snabbt

Stopp i brunnen

Brunnarna som finns på våra gator ska ta hand om regnvattnet. Om brunnarna sätts igen av löv, grus och skräp så kan vattnet inte rinna undan, utan blir stående i stora pölar vilken kan leda till källaröversvämningar

Läs mer om vad du kan göra

Lämna mätarställning här

Vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Läs av vattenmätaren ofta så får du en faktura som stämmer med din vattenförbrukning.

Lämna din mätarställning här

Läs vidare

Välkommen som vattenkund

Varmt välkommen som kund till oss! I Norrköping är det Norrköping Vatten och Avfall som ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvatten... Läs mer

Läs mer

Vattenvis

I vår del av Sverige är grundvattennivåerna oroväckande låga. Därför är det dags att börja tänka smart – dags att bli det vi kallar för vattenvis.

Läs mer

VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Läs mer

SMS-avisering

SMS-tjänst för driftinformation Norrköping Vatten och Avfalls leveranser av vatten har hög driftsäkerhet. Men någon enstaka gång händer det att det blir uppehåll i leveransen, antingen för att vi behöver... Läs mer

Läs mer

Råd och anvisningar

Vattnet cirkulerar i ett ständigt kretslopp, vilket innebär att vi aldrig får nytt vatten. Det är därför viktigt att lära sig att vara rädd om det vatten som vi har.... Läs mer

Läs mer

Dricksvatten

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. Det är därför som det är Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena för de olika ämnena i dricksvattnet. För att kunna garantera kvaliteten på vattnet så analyseras... Läs mer

Läs mer

Avloppsvatten

På våra reningsverk renas avloppsvatten från hushåll och industrier i Norrköpings kommun. Avloppsvattnet rinner i avloppsledningar i marken till reningsverken och behandlas genom mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps... Läs mer

Läs mer

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten eller vatten från smältande snö från byggnader och mark. Det kan antingen tas upp av marken eller ledas till våra ledningar. Rinner det inte bara ner i... Läs mer

Läs mer

Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig... Läs mer

Läs mer

Dela sidan: