Välkomna på studiebesök

Vattnet används om och om igen. Vi dricker det, badar i det och använder det till tvätt. Lika viktigt som att vi lämnar avfall på rätt ställe är det att vi inte spolar ner fel saker i avloppet. Välkommen till oss för en miljölektion och rundtur på reningsverket. Ett besök helt utöver det vanliga!

Vi erbjuder årskurs 4-6 att göra ett studiebesök på Slottshagens reningsverk, som är kommunens största avloppsreningsverk. Besöket är kostnadsfritt och tar cirka två timmar.

Besöket är uppdelat på två olika moment. Den första delen är en miljölektion där vi berättar om vattnets kretslopp, övergödning och hur avfallshantering och återvinning fungerar i hemmet och i närområdet. Eleverna får kunskap om hur avfallstrappan fungerar och hur deras konsumtion påverkar miljön i stort.

Under rundturen som är besökets andra del, får eleverna kunskap om hur reningen av vattnet går till och hur de kan påverka vattnets rening. Vi berättar också om hur norrköpingsbornas avloppsvatten driver våra stadsbussar!

Vårt mål med ert studiebesök är att eleverna ska få kunskap om och förståelse för varför vattenrening är så viktigt, hur vi själva kan värna vårt vatten samt en förståelse för att avloppsreningsverket är en viktig samhällsfunktion. Vi vill även att eleverna ska få förståelse för hur deras val och prioriteringar påverkar miljön i stort och smått och hur vi alla kan bidra till mindre avfallsmängder och en hållbar utveckling.

Inför besöket

Förbered er gärna inför besöket genom att prata om övergödning, vattnets kretslopp, avfallshantering och återvinning för att på så sätt få ut det mesta av besöket.

Besöket

Besöket tar cirka två timmar. Vi erbjuder två tider per dag, 09:15 och 12:45. Vid grupper om fler än 15 personer måste ni ha två vuxna med. Vi tar helst emot grupper på max 30 elever. Ta med regnkläder vid dåligt väder och bra skor.

Bokning

Nu är vårens studiebesöksperiod avslutad och vi tackar alla elever och lärare som har besökt oss.

Ring till Agnes på tfn 011-15 35 08 eller skicka e-post till agnes.ekmansoderholm@norrkopingvattenavfall.se om du har några frågor om våra studiebesök.

Vägbeskrivning till Slottshagens reningsverk

Promenera från Resecentrum, följ Norra Promenaden öster ut, förbi Postterminalen. När ni kommer fram till Kommendantvägen ligger Slottshagens reningsverk till höger. Promenaden från Resecentrum tar cirka 20 minuter.

Borgs vattenverk

Vi tar tyvärr inte emot studiebesök på Borgs vattenverk.

Dela sidan: