Myggnätet

 mygga-2

Myggnätet är en miljöspanarklubb för barn mellan 4-9 år!

När du går med i Myggnätet skickar vi tre små miljöuppdrag till dig som du ska klara av. Sen fyller förskoleläraren eller läraren i ditt ID-kort, som vi har stämplat med ”Myggstämpeln”. Efter det är du en legitimerad ”Miljöspanare” och kan delta i de större gemensamma uppdragen.

Miljöspanaruppdrag

Tre gånger per år får miljöspanarna uppdrag att göra tillsammans med kamrater i förskolan och skolan. Det kan handla om att spana på vatten, skräp, eller hur vi kan spara på energi i vårt hem. Dessa uppdrag skickas ut direkt till kontaktpersonerna i Myggnätet. Deltagandet är kostnadsfritt och man väljer själv vilka uppdrag som man vill vara med på. Efter varje genomfört uppdrag bjuds alla som deltagit i uppdraget in till en liten festlighet som redovisning och uppmuntran.

Aktuellt miljöspanaruppdrag

Spana på skräp i havet

Anmälan och mer information

Läs mer om Myggnätet på kommunens webbplats.

För ytterligare information om Myggnätet ring Sara Westling, telefonnummer: 076 – 79 80 420.

Myggnätet drivs i samverkan mellan Norrköping Vatten och Avfall, Kommunservice/hållbar utveckling, Hyresbostäder och Utbildningskontoret.

 

Dela sidan: