PuL

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att användas för Norrköping Vatten och Avfall AB:s administration i faktureringssystem. Uppgifterna registreras i bolagets faktureringssystem.

Norrköping Vatten och Avfall AB:s ansvar för personuppgifter

Enligt 26 § PuL har du rätt att efter ansökan få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. En sådan ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Om du anser att någon uppgift är fel har du rätt, enligt 28 § PuL, att få uppgiften rättad. Meddela i så fall Norrköping Vatten och Avfall AB vilken uppgift som är fel och hur den ska rättas.

Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Dela sidan: