Energiplan

Det finns en övergripande energiplan för kommunen inklusive de kommunala bolagen att vi ska minska energianvändningen totalt inom kommunens gränser med 30 procent fram till år 2030.

Eftersom vi på Norrköping Vatten och Avfall är en stor energiförbrukare så arbetar vi målmedvetet med att identifiera våra stora energitjuvar och byta ut dem mot energieffektivare alternativ.

Dela sidan: