Vi ska bygga en ny returpunkt

Publicerad 29 september 2017 kl 16:07

För ungefär 20 år sedan fick Norrköping sin första returpunkt, den på Stohagsgatan i Risängen. Den har sedan dess varit mycket populär och uppskattad. Så till den grad att vi snart har vuxit ur den. Det har därför blivit dags att planera för en alldeles ny returpunkt i Norrköping, något vi kallar för Returpunkt 2020.

I vår branschorganisation Avfall Sveriges nya rapport ”Hushållsavfall i siffror” kommer Norrköping på en hedrande andraplats i rankingen över kommuner där kunderna är som nöjdast med sina återvinningscentraler. Att vi är omtyckta av våra kunder är mycket glädjande och är en god drivkraft till utveckla vår verksamhet ytterligare.

Kortare köer, säkrare trafik och återbruk i fokus

Det finns flera orsaker till att Norrköping behöver en nya returpunkt: trycket på våra fem returpunkter är i dag hårt med många besök. Särskilt returpunkten på Risängen börjar bli trång och kommer behöva en ny plats där köerna kan blir kortare och trafiken säkrare. Ytterligare en orsak är att våra kunder numera har andra önskemål än för tjugo år sedan. Till exempel har intresset för återbruk och att köpa och sälja på Second hand-marknader ökat stort.

Returpunkt 2020

Norrköping Vatten och Avfall står därför i startgroparna för Returpunkt 2020. Returpunkt 2020 kommer att vara något helt annat än de returpunkter som finns i Norrköping idag. På Returpunkt 2020 kommer du som besökare fortsatt kunna slänga grovsopor och lämna in farligt avfall men fokus kommer att ligga på återbruk. Vår förhoppning är att det ska bli Sveriges bästa återvinningscentral!

Vad tycker du?

Vi vill gärna veta vad våra kunder tycker om våra planer för en ny returpunkt. Vad tycker du fungerar på våra nuvarande returpunkter och vad har du för önskemål på en ny?

Vi kommer inom kort att lägga ut en enkät på vår webbplats där vi vill veta vad du tycker. Håll utkik!

Till nyhetslistan

Dela nyheten: