Norrköping Vatten och Avfall höjer brukningsavgiften för att klara en framtid som redan är här

Publicerad 24 februari 2018 kl 07:00

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp kommer från kvartal två, med start den 1 april 2018, att höjas med 6 %. Brukningsavgifterna höjs dels på grund av ökade kostnader för det material och de tjänster som vi köper in och dels på grund av det ökade behovet av förnyelse och förbättring av ledningsnätet.

Anledningarna till att ledningsnätet behöver förnyas är ledningarnas nuvarande ålder och kondition samt att kraven på ledningsnätets kapacitet förändras allteftersom staden och hela kommunen utvecklas.

– För att möta både dagens behov och även rusta oss inför framtidens behov så behöver vi helt enkelt öka takten på vårt underhåll och göra större investeringar på ledningsnätet, förklarar Michael Botvidsson, VA-chef på Norrköping Vatten och Avfall.

Höjningen innebär för en genomsnittsvilla som förbrukar 150 m3 vatten per år och är ansluten till vatten och spillvatten att den årliga avgiften höjs från 4 877 kr till 5171 kr. Det vill säga 294 kr per år.

För en kund med en genomsnittlig villa som även är ansluten till dagvatten (dagvatten total) höjs den årliga avgiften från 5 349 kr till 5 671 kr, vilket innebär det en höjning med 322 kr per år.

Taxa för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen

Kommer Norrköping Vatten och Avfall höja avgiften även nästa år?

– Ja, vi ser att behovet om att förnya och förbättra ledningsnätet är långsiktigt. Vi kommer föreslå höjningar för Norrköpings kommunfullmäktige varje år de närmaste åren, säger Michael Botvidsson.

De faktorer som Norrköping Vatten och Avfall tittar på för att avgöra om en ledning behöver bytas ut är ledningens ålder, vilket typ av material som den är gjord av och i vilken kondition som den är i. Det är inte alltid som de äldsta ledningarna är de som är i sämst kondition utan det beror på flera faktorer t.ex. hur de är placerade med tanke om höjdnivåer, rötter från omgivande växtlighet och om de har spruckit av olika anledningar. Vi genomför bland annat filmningar av ledningsnätet för att fastställa ledningarnas kondition.

– De äldsta ledningarna som vi har som fortfarande är i drift är från 1800-talet, säger Michael Botvidsson.

 

Till nyhetslistan

Dela nyheten: