Ändrade fakturaperioder

Publicerad 1 januari 2018 kl 07:00

Idag skickar vi en faktura till våra kunder för vatten och avlopp samt en faktura för sophämtningen. Detta beror på att vi har två olika kunddatabaser. Vi arbetar nu med att slå ihop våra kunddatabaser för att kunna skicka en gemensam faktura för både vatten, avlopp och avfall.

Vi har därför ändrat på fakturaperioden för vattenfakturorna. Ni som får faktura i januari betalar för perioden januari-mars med förfallodatum i slutet på januari. Ändringen är gjord för att vi alltid ska fakturera per kalenderår och aldrig fakturera över årsskiften, som vi har gjort tidigare.

Från 1 januari 2018 kommer vi att ändra på intervallet för avfallsfakturorna så att de blir samma som för vattenfakturorna, som sedan blir standard. Den totala kostnaden per år kommer att vara densamma, vi kommer enbart att ändra hur ofta som vi skickar en faktura.

Det innebär att:

  • Företagskunder kommer få sin avfallsfaktura varje månad istället för en gång i kvartalet som tidigare.
  • Privatkunder kommer få sin avfallsfaktura en gång i kvartalet i stället för en gång i halvåret som tidigare.
Till nyhetslistan

Dela nyheten: