Extra vattenavläsning i Kolmården för att hitta okända vattenläckor

Publicerad 10 januari 2018 kl 10:23

Sommaren 2017 gick vi ut med bevattningsförbud i Kolmården eftersom vi ville minska risken för att få akut vattenbrist sommaren 2018 i Krokek, Strömsfors och Gruvstugan med omnejd. Genom att spara på vattnet under sommaren 2017 så ville vi undvika problem i framtiden.

Bevattningsförbudet gav verkligen effekt. Förbrukningen av dricksvatten minskade i snitt med 360 m³ per dag, vilket motsvarar 1800 badkar per dag, under perioden juni till augusti jämfört med samma period under 2016. Tack alla ni som bidrog till den besparingen!

Sommaren 2018

För att förbereda området inför sommaren 2018 så har vi nu startat ett projekt med syfte att hitta okända vattenläckor i området. För att lyckas behöver vi och våra kunder samarbeta.

– Vi misstänker att det kan finnas vattenläckor i området som vi inte vet om och genom att hitta och laga dem så rustar vi området inför nästa gång det blir vattenbrist, säger Johan Andreasson, enhetschef på Drift och underhåll VA.

Hur ska projektet gå till?

I Norrköpings kommun tillämpar vi självavläsning. Detta innebär att det är kunderna själva som läser av sin vattenmätare och rapporterar in den aktuella mätarställningen till Norrköping Vatten och Avfall. Vi vet exakt hur mycket dricksvatten som vi renar och pumpar ut på ledningsnätet timme för timme men vi vet inte om allt dricksvatten verkligen når fram till våra kunder. För att ta reda på det så behöver vi nu våra kunders hjälp.

För att se om vi har några vattenläckor på ledningsnätet i Kolmården som vi inte vet om, så har vi bett våra kunder att göra två avläsningar med en månads mellanrum. Om nästan alla i området läser av sina mätare på samma dag som får vi en exakt siffra på hur mycket vatten som når fram till våra kunder. Vi kan då jämföra den siffran med hur mycket som vi pumpar ut och på så sätt få vi reda på om vi har någon läcka någonstans som vi inte vet om.

Om det blir vattenbrist i området igen så är det väldigt viktigt att vi med säkerhet vet att inget vatten läcker ut utan att allt verkligen når våra kunder.

Brev till boende

Om du bor i aktuellt område i Kolmården så kommer du få ett brev från oss några dagar innan den första avläsningen den 15 januari och sedan ett brev till som en påminnelse innan den andra avläsningen den 15 februari.

 

 

Till nyhetslistan

Dela nyheten: