Bevattningsförbudet i Kolmården hävs

Publicerad 12 april 2018 kl 12:36

Norrköping Vatten och Avfall har beslutat att häva bevattningsförbudet för Kolmården med omedelbar verkan. Bevattningsförbudet infördes den 12 juni 2017 och har gällt för boende i Krokek, Strömsfors och Gruvstugan med omnejd i Kolmården.

Vi ser att vinterns nederbörd har fyllt på de vattenmagasin som används för att producera dricksvatten till Kolmården med omnejd. Grundvattennivåerna har återhämtat sig bra och att läget därför är mer stabilt nu.

Uppmanar till fortsatt sparsamhet

Vi  uppmanar våra kunder att ändå vara fortsatt vattenvisa och tänka till hur de använder sitt dricksvatten. Att vara vattenvis handlar om att tänka smart kring sitt dricksvatten och inte använda mer än nödvändigt. Det kan till exempel innebära att stänga av kranen när du borstar tänderna, ta en dusch istället för ett bad eller att ibland använda regnvatten för att vattna i trädgården istället för dricksvatten. Här kan du få fler smarta vattentips.

Kan det komma att bli bevattningsförbud i framtiden?

Under våren 2019 kommer vi att återigen utvärdera hur grundvattennivån ser ut inför sommaren 2019 och då eventuellt ta ett nytt beslut.

Även om vi nu känner oss trygga med vattennivåerna inför sommaren 2018 så är arbetet med att hitta vattenläckage på ledningsnätet och åtgärda dem ett viktigt arbete för oss. Perioder med låga grundvattennivåer kommer inträffa igen i framtiden och då är det viktigt att vi har gjort vad vi kan för att förbättra situationen i Kolmården.

Under våren och sommaren kommer vi att fortsätta arbetet med att aktivt söka efter vattenläckor i området genom att stänga av vattnet områdesvis i Kolmården. Vi kommer meddela kunderna om dessa vattenavstängningar via pushnotiser i  vår nya app Din vardag samt via sms till de som har ett registrerat mobilabonnemang i sitt namn och är folkbokförda på en adress i det område som det gäller. Informationen kommer också finns här på vår webbplats.

Här kan du läsa mer om vårt sms-system. 

Här kan du läsa mer om vår app.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: