VA-enkät till våra kunder

Publicerad 21 april 2017 kl 15:03

Från och med vecka 17 skickas en enkät ut till 600 av våra VA-kunder. Urvalet av vilka kunder som får enkäten görs slumpvis. Enkäten skickas både till privatpersoner och företag.

Syftet är att få reda på vad våra kunder tycker om oss och vad vi kan förbättra. Syftet är också att vi ska kunna jämföra oss med andra kommuner i Sverige. Den här enkäten följer bara upp vår VA-verksamhet. Motsvarande undersökningar görs också regelbundet för vår avfallsverksamhet, men just den här undersökningen avser bara vatten och avlopp.

Enkäten genomförs i samarbete med företaget Prifloat AB.

Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor om enkäten och dess innehåll.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: