Begränsad framkomlighet i Krokek på grund av arbete på vatten- och avloppsnätet

Publicerad 15 maj 2018 kl 15:26

Från och med den 17 maj och fram till den 15 juni kommer det att vara begränsad framkomlighet på Sjöviksvägen från korsningen med Hyttavägen och cirka 80 meter norrut. Detta beror på att Norrköping Vatten och Avfall behöver byta ut vatten- och avloppsledningar på sträckan.

Alla vardagar kommer trafiken att regleras genom trafikljus på sträckan så att trafiken norrifrån och söderifrån växelvis kan komma fram.

Välj om möjligt en annan väg

Vi rekommenderar boende i Hyttan och Uttersberg att använda vägen över Kolmårdssjukhuset alternativt Strandvägen för resor till och från Norrköping, se de gröna linjerna på kartan.

Mer driftinformation

Dela sidan: