Nyheter

Driftinformation

5 juni, 2018 kl 11:30

Torsdag den 7 juni börjar vår entreprenör Skanska gräva i rondellen vid Stadium Arena för att gräva ner anslutning av VA och dagvatten till friidrottsarenan. Arbetet kommer att pågår fram till…

15 maj, 2018 kl 15:26

Från och med den 17 maj och fram till den 15 juni kommer det att vara begränsad framkomlighet på Sjöviksvägen från korsningen med Hyttavägen och cirka 80 meter norrut. Detta…

9 maj, 2018 kl 10:35

Norrköping Vatten och Avfall ska från vecka 19 till och med vecka 22 renovera en av kommunens största avloppsledningar. Läs mer här om arbetet. Under arbetet kommer framkomligheten på Saltängsgatan,…

18 april, 2018 kl 09:49

Vi kommer i samarbete med vår entreprenör att byta ut klisterdekalerna på utsidan av soptunnorna hos ungefär 2 000 villaägare eftersom vi har upptäckt felaktigheter med klistret på de nuvarande dekalerna. Bytet kommer att utföras av…

10 april, 2018 kl 10:22

I samband med att Tekniska kontoret ska renovera spårvagnsspåren i Värmlandsgatan rustar Norrköping Vatten och Avfall VA-ledningsnätet. Skanska är huvudentreprenör för samtliga arbeten som ska genomföras. Läs gärna mer här…

10 oktober, 2017 kl 14:48

Norrköping Vatten och Avfall renoverar tillsammans med vår entreprenör Skanska dricksvattenledningen vid Torshag och Ättetorp. Dricksvattenledningen är från 1960-talet och ingår i vår plan för att förnya och underhålla vår…