Anslutning till stadsnät

Ett stadsnät är generellt tätbebyggda områden där vi gräver för fiber fram till din tomtgräns. Ett stadsnätsområde omfattar cirka 50-150 villor beroende på hur området ser ut. Du kan anmäla ditt intresse för fiber på www.fibertillalla.se. Där anger du din gatuadress samt dina kontaktuppgifter. När du anmäler ditt intresse kan du se vilket område din fastighet tillhör. Du kan också se hur många i ditt område som har avtal med oss. Prata gärna med dina grannar och berätta varför du tycker att de borde ansluta sig till Norrköpings bästa fibernät.

Din anmälan för fiberanslutning kan du skicka via vår e-legitimationstjänst eller via post till Norrköping Vatten och Avfall.

Grävning på egen tomt

När du ska gräva själv på tomten behöver du slang och markeringsnät, detta får du vid kontakt med oss. Du gräver ner slangen 40 cm djupt och markeringsnätet ca 20 cm ovanför slangen. Lämna cirka en (1) meter slang extra vid tomtgräns samt minst sju (7) meter intill husväggen eller så pass mycket att det räcker hela vägen in i huset där du önskar att monteringen ska ske (plus någon meter extra). Använder du PE25mm räcker det med att du lämnar en (1) meter intill husväggen.

Lämna schakten öppen cirka 0,5 meter vid tomtgräns så kopplar vår entreprenör ihop det när grävarna passerar eller i samband med blåsning. Intill fasaden lämnar du också öppet cirka 0,5 meter, för att vår entreprenör ska komma åt ordentligt vid håltagning och installation. Du ansvarar själv för att fylla igen hålen vid tomtgräns samt fasad när allt är klart.

Vill du beställa grävning från oss?

Om du vill kan du beställa grävning på din tomt av vår entreprenör för 140 kr/meter. Då ingår det att vi gräver på tomten, lägger ner slang och maskeringsnät samt grov återställning. Du kommer själv behöva så gräsfrö, lägga tillbaka plattor m.m.

Anslutning

När grävning är genomförd ansvarar vi även för att:

  • Blåsa in fiberkablar i slangarna.
  • Installera fibern invändigt.

Vår installatör kontaktar varje fastighetsägare inför varje installation invändigt för att bestämma en tidpunkt då det passar att installera fibern. Installatören tar med och installerar den passiva dosan samt mediakonverteraren inne i huset. Vill du ha mediakonverteraren längre bort eller i ett annat rum kan du köpa till en extra fiberpatchkabel för 160 kr. Fiberpatchkabel är den kabel som går mellan den passiva dosan och mediakonverteraren. Om du behöver en längre fiberpatchkabel ringer eller mailar du till oss så hämtar du därefter ut den på Norrköping Vatten och Avfalls kontor. För att vara säker på att allting är inkopplat korrekt behöver du ha satt upp fiberpatchkabeln i huset innan installatören kommer på besök. Tänk på att du måste skydda fiberpatchkabeln med en kanalisation.

fiberinstallation_7mm

fiberinstallation_25mm

Använd ditt nya bredband

På webbplatsen www.zmarket.se  väljer du vilket företag (tjänsteleverantör) som ska leverera internet, tv och telefoni till dig. Välj område Norrköping bredband.

Fakturering

Fakturan för anslutningsavgiften skickas ut först efter att alla som skrivit avtal i ett område har fått fiber installerat. När du fått din faktura har du 30 dagar på dig att betala din faktura.

Dela sidan: