Välkommen som bredbandskund

Vårt mål är att alla i Norrköping ska få tillgång till en stabil och framtidssäkrad internetanslutning med hög kapacitet. När du väljer kommunens fiber är du en del av vår vision om ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för företag och boende i hela Norrköpings kommun. I Norrköping  är det Norrköping Vatten och Avfall som bygger bredband via fiber.

Pressade priser och ett stort utbud

Med vårt fibernät får du tillgång till ett helt öppet nät med fri konkurrens bland tjänsteleverantörerna. Fri konkurrens betyder pressade priser, även på lång sikt, vilket gör att många kan sänka sina kostnader för telefoni, TV och internet.

EU-bidrag

I vissa områden på landsbygden där vi bygger fiber söker vi EU-bidrag. EU-bidraget möjliggör att vi kan erbjuda så många boende som möjligt på landsbygden en lika snabb, stabil och säker uppkoppling som den du kan få i staden.

Anslutning

Det finns tre sätt att ansluta sig till kommunens fiber via stadsnät, fiberförening eller flerbostadshus. Här hittar du mer information om vad det innebär:

 

Dela sidan: