Blanketter och e-tjänster

Bredband

Anmälan om fiberanslutning för stadsnät, skicka in direkt

Beställning av fiberanslutning-Stadsnät

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening

Beställning av fiberanslutning-Stadsnät Efteranslutning

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening Efteranslutning

Allmänna villkor fiberanslutning

Allmänna villkor fiberanslutning Flerbostadshus

Ägarbyte för avfall och vatten

Blankett för ägarbyte

Avfall

Vissa avfallsblanketter, till exempel ansökan om hemkompostering samt uppehåll i sophämtningen finns hos bygg- och miljökontoret. Du hittar blanketterna här

Beställ hämtning av latrinbehållare

Anmälan om eget omhändertagande av latrin med förmultningstoalett

Blankett Fettavskiljare och vegetabilisk olja

Vatten och avlopp

Anslutning av vatten och avlopp

Läs mer här om hur du ansluter dig till vatten och avlopp.

Räkna ut din anläggningsavgift

Servisanmälan enfamiljshus eller annan fastighet, skicka in direkt
I den här e-tjänst kan du skicka in din anmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet för enfamiljshus eller annan fastighet. Du kan även anmäla tillfällig anslutning till vatten- och avloppsanslutning, även kallad byggvattenanmälan.

Servisanmälan för enfamiljshus, en pdf för utskrift

Servisanmälan för annan fastighet, en pdf för utskrift

Byggvattenanmälan, en pdf för utskrift

Uppsägning/flytt av befintlig servis

Anmälan om proppning eller flytt av förbindelsepunkt

Anslutning av vatten och tryckavlopp

För beställning och driftsättning av LTA-pump, vänligen kontakta vår kundservice.

Skadeanmälan

Skadeanmälan om fastighetsskada, en pdf för utskrift

Skadeanmälan för fordonskada, en pdf för utskrift

Ansökan om ersättning för utlägg för omkoppling av stuprör eller dränering

Blankett för bidrag för omkoppling av stuprör och dränering

 

Dela sidan: