Avgifter och regler för avfall

Här hittar du den aktuella renhållningstaxan, föreskrifterna och avfallsplanen.

Varje kommun är skyldig att ha en kommunal renhållningsordning enligt miljöbalken. Renhållningsordningen består av avfallsplanen och de kommunala avfallsföreskrifterna. I en avfallsplan finns mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen.

Taxan

Renhållningstaxa Norrköpings kommun (Gäller från 1 januari 2018)

Regler och riktlinjer

Föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshanteringen

Avfallsplanen

Avfallsplan 2013-2016

 

Dela sidan: