Trädgårdsavfall

Det finns flera sätt för dig att bli av med grenar, löv, gräsklipp, fallfrukt och annat trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall i mindre mängder går bra att lägga i facket för brännbart. Tänk dock på att det inte får bli för tungt och att stora grenar kan skada någon eller sätta sig på tvären i sopbilen.

Fallfrukt

Fallfrukt kan du lägga i facket för matavfall i flerfackstunnan eller i sopskåpet märkt Matavfall beroende på hur det ser ut där du bor. Dock är det viktigt att inte lägga för mycket fallfrukt i tunnan eftersom tunnan i så fall kan bli för tung för att kunna tömma på ett säkert sätt.

Lämna på returpunkterna

Om du har större mängder trädgårdsavfall, lämna det gärna på en returpunkt. Busk- och häckklipp från trädgården lämnas på platsen som är märkt ”Ris” på en returpunkt. Fallfrukt, mossa, löv och liknande lämnas i containern på returpunkten som är märkt ”Trädgårdskompost” för att sedan gå till kompostering.

Paketera gärna trädgårdsavfallet i säckar under transporten till returpunkten. Risken för att det sprids under transporten minskar och det blir lättare att tömma ut det på rampen på returpunkten.

Kompostering av trädgårdsavfall

Om du har en hemkompost går det att kompostera ditt trädgårdsavfall där. Du behöver inte ha en isolerad och skadedjursäker kompost som du behöver till matavfallet. Det räcker bra med ett kompostnät eller liknande. Det mesta av trädgårdsavfallet kan du kompostera och lägga i hemkomposten i trädgården.

Beställ hämtning

Du som är fastighetsägare kan även beställa hämtning av trädgårdsavfallet. Trädgårdsavfallet hämtas då som grovavfall och du måste paketera det i hanterbara enheter, till exempel i säckar. Du kan även beställa en container om du har större mängder. Kontakta vår kundservice för beställning av hämtning eller container.

Dela sidan: