Farligt avfall

Som farligt avfall räknas bland annat alla typer av kemikalier, spillolja, färgrester, lösningsmedel och batterier.

Kemikalier som är klassade som farligt avfall är märkta med en symbol. Symbolen här bredvid talar om att ämnet är brandfarligt, men det finns även symboler för frätande, miljöfarliga, explosiva, hälsoskadliga och giftiga kemikalier.

Var ska det lämnas?

Ditt farliga avfall lämnar du till någon av returpunkterna eller till Samlaren som finns i vissa affärer. Överblivna läkemedel lämnas till ett apotek. Allt farligt avfall ska vara tydligt märkt så att det kan tas om hand på bästa sätt för miljön.

Varför ska det sorteras?

Farligt avfall är speciellt viktigt att sortera ut eftersom det är farligt för människor, djur och miljön. Det behandlas olika beroende på innehåll, till exempel förbränning i särskilt anpassade anläggningar eller genom ett säkert slutligt förvar, som för kvicksilver som ska bort från kretsloppet.

 

Dela sidan: