Avfall

Vi ska erbjuda Norrköpings invånare en användarvänlig och prisvärd avfallshantering med hög servicenivå. Tillsammans ska vi klättra uppåt i avfallstrappan!

Hitta snabbt

Returpunkten i Norrköping

Hitta till våra returpunkter

I Norrköping kallar vi våra återvinningscentraler för returpunkter. Här kan du som är Norrköpingsbo lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Läs om våra returpunkter
Fyrfackstunna nummer 2

Källsortering i fyrfack

Här hittar du tips och en sorteringsguide för sortering av avfall och förpackningar i de två fyrfackstunnorna.

Så fungerar systemet med flera fack
Sorteringsguide

Sök i vår sorteringsguide

Vad är det för typ av sopa och hur ska jag sortera den? I vår sorteringsguide hittar du svaren.

Till sorteringsguiden
Sophämtning

Nästa hämtningsdag

Nu kan du som är ägare av en villa eller ett fritidshus söka på din adress och se vilka datum dina sopkärl töms.

Sök din adress

Läs vidare

Välkommen som avfallskund

I Norrköping är det Norrköping Vatten och Avfall som har ansvaret att se till att avfallet samlas in och hanteras på rätt sätt. Norrköping Vatten och Avfall har avtal med... Läs mer

Läs mer

För småhus

Sedan hösten 2016 har Norrköping ett nytt system för insamling av avfall och återvinningsmaterial från småhus, det vill säga villor och fritidshus. Vi kan erbjuda dig att få alla dina... Läs mer

Läs mer

För företag

Du som verksamhetsutövare har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning... Läs mer

Läs mer

För ägare till flerfamiljshus

På dessa sidor har vi samlat information till dig som är fastighetsägare till flerfamiljshus. Du kan läsa om hur hämtningen går till och beställa hämtning av avfall. Här finns också... Läs mer

Läs mer

Lämna avfall

Alla hushåll i Norrköping ska källsortera sitt avfall. Beroende på vad det är för avfall ska det lämnas exempelvis vid bostaden, på en återvinningsstation eller på en returpunkt. Använd gärna... Läs mer

Läs mer

Olika sorters avfall

För att avfallet ska kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt är det viktigt att det sorteras rätt från början. Källsortering betyder att avfall sorteras där det uppstår, alltså vid källan.... Läs mer

Läs mer

Minska ditt avfall

Vi är duktiga på att sortera och återvinna vårt avfall. Nu är det dags för nästa steg, att försöka minska mängden avfall som uppstår. Varför? Idag tär vi på jordens... Läs mer

Läs mer

Vanliga frågor

Vad är miljövinsterna med fyrfack?

Med fyrfack sorterar du redan hemma hos dig. Om det är enkelt att sortera kommer fler förpackningar att gå till återvinning istället för att gå till förbränning. Om förpackningsmaterialet kan återvinnas fler gånger så sparas stora mängder energi jämfört med att man måste använda ny råvara varje gång. På så sätt hushåller vi med jordens ändliga resurser.

Det blir också färre bilresor till och från återvinningsstationer vilket annars belastar miljön.

Hur gör jag om det är fullt i ett fack för förpackningar?

Första steget är att platta till förpackningarna, särskilt papper och plast, så att mer får plats i facket. För att trycka ihop mjukplasten kan du hämta en komprimerare på någon av våra returpunkter.

Om det ändå är fullt kan du lämna förpackningarna till en återvinningsstation. Du kan också förvara det som blivit över och lägga i tunnan till nästa tömning. En extratömning av dina tunnor går också att beställa mot en kostnad.

Här hittar du tips om sortering och hur du får bättre plats i din tunna:

Sorteringsguide för fyrfackstunnor

Finns det en sorteringsguide?

 

Ja, det finns en sökbar sorteringsguide. I den hittar du sorteringstips och uppgift om var du ska lämna ditt avfall.

Hur får jag reda på när jag har hämtningsdag?

Om du har ett abonnemang hos oss och bor i villa eller fritidshus kan du söka fram din hämtningsdag via tjänsten Nästa hämtningsdag.

Om du har någon annan typ av abonnemang, till exempel har ett företag eller ansvarar för ett flerfamiljshus, kontakta vår kundservice.

 

Dela sidan: