Vattenvis

Visste du att din hjärna består av 70% vatten? Eller att samma procent av jordens yta är täckt av vatten?
Allt inom oss, och allt runt omkring oss är alltså helt beroende av vatten. Ändå har vi behandlat denna,  en av klotets viktigaste resurser, slarvigt. I vår del av Sverige är grundvattennivåerna oroväckande låga. Därför är det dags att börja tänka smart – dags att bli det vi kallar för vattenvis.

Låga grundvattennivåer

Vi står inför ännu en sommar med befarad vattenbrist på många håll i Sverige eftersom grundvattennivåerna är låga i stora delar av landet. Det har inte regnat eller snöat tillräckligt under det gångna året för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. Grundvattnet är vattnet som finns långt under marken eller i berggrunden.

I Norrköpings kommun använder vi grundvatten för att göra dricksvatten till våra ytterområden. I Kolmården i området Strömfors, Krokek och Gruvstugan övervakar vi grundvattennivåerna extra noga sedan en tid tillbaka. För att förbättra läget inför sommaren och hösten behöver vi din hjälp för att spara vatten.

I Norrköpings kommun använder vi vatten från sjöarna Glan och Glottern till Norrköpings tätort och till Åby/Jursla. Vattennivåerna i sjöarna är bra, men givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

Mer om aktuella grundvattennivåer i regionen och Sverige

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Läs gärna mer om aktuella grundvattennivåer på deras webbplats.

 

Vanliga frågor om vattenbrist

Hur mycket vatten sparar jag på att ändra min vanor?

Här kommer några exempel på hur mycket du kan spara:

  • Diska och tvätta med fulla maskiner. Diskmaskinen drar 10 liter per disk och tvättmaskinen behöver 50 liter för varje tvätt.
  • 60 liter sparar du om du duschar fem minuter kortare och stänger av vattnet medan du tvålar in dig.
  • 55 liter per dygn går det åt om du har en droppande kran, det blir mer än 100 badkar per år.

Siffrorna ovan är ungefärliga och kan variera från hushåll till hushåll beroende på till exempel vattenflöde.

Varför har vi så lite grundvatten?

Under det gångna året har det inte regnat eller snöat tillräckligt för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på.

Får jag fylla upp min pool?

Ja, det får du. Men tänk gärna till om det verkligen är nödvändigt att fylla poolen.

Dela sidan: