SMS-avisering

SMS-tjänst för driftinformation

Norrköping Vatten och Avfalls leveranser av vatten har hög driftsäkerhet. Men någon enstaka gång händer det att det blir uppehåll i leveransen, antingen för att vi behöver göra underhåll eller för att något går på tok.

Det förekommer även vid enstaka tillfällen problem med sophämtningen, oftast beroende på dåligt väder eller dåligt väglag. Det kan göra att vår entreprenör inte kan hämta dina sopor på den ordinarie hämtningsdagen.

Eftersom dessa saker påverkar din vardag i stor grad, är det viktigt för oss att du så snabbt som möjligt får information om eventuella driftstörningar. Därför har vi ett sms-verktyg som vi vid särskilt behov kommer att använda för att nå ut med information till våra kunder.

Hur har vi fått ditt nummer?

Ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är du skriven på en adress och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress – så kommer du alltså automatiskt att få våra SMS-utskick.

SMS-utskicken kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Registrera ditt telefonnummer

Även du som har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort eller som äger fritidshus i kommunen, kan ta del av tjänsten. Detta gör du genom att anmäla dig i modulen nedan.

SMS-tjänsten är också bra för dig som äger flera fastigheter, eller som vill få information om driftstörningar hos till exempel äldre anhöriga eller obemannade anläggningar.

Registrera eller avregistrera dig

Om du vill registrera ditt mobiltelefonnummer på en adress eller avregistrera dig kan du använda modulen nedan.
I nästa steg kan du se de adresser som du får sms-aviseringar för och göra det val som du vill göra.

Dela sidan: