Jobba hos oss

Norrköping Vatten och Avfall vill göra det enkelt att leva i Norrköping. Vår affärsidé är att i ett klimatsmart Norrköping erbjuda alla invånare prisvärda avfalls-, bredbands- och vattentjänster med hög miljöambition och god service.

Vi ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen. Vi ansvarar också för att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen samlas in och behandlas på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.
Bolaget bygger även bredband via fiber på uppdrag av Norrköpings kommun.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som på ett affärsmässigt sätt driver och ständigt utvecklar vår verksamhet för våra kunders bästa.

Vi kan erbjuda dig

Vi kan erbjuda dig ett omväxlande arbete i en spännande bransch där du har stora möjligheter att påverka ditt arbete, din arbetsmiljö och din arbetsdag. På Norrköping Vatten och Avfall arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska trivas och att alla ska känna att de har utvecklande och engagerande arbetsuppgifter. En hjälpsam, trevlig och öppen atmosfär är något som kännetecknar både oss som bolag och branschen i stort.

Vi på Norrköping Vatten och Avfall kan även erbjuda dig företagshälsovård med regelbundna hälsoundersökningar, ersättning för friskvårdsaktiviteter, kostnadsfri träning i form av tennis, badminton och cirkelträning, samt generös inställning till kompetensutveckling.

Det är viktigt för oss att våra medarbetare har en god balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning ger dig möjlighet att planera din arbetstid.

Till rekryteringskonsulter och annonsförsäljare

Vi förbereder våra mediaval noga inför varje rekrytering. Vi köper inte tjänster eller annonser under en pågående rekrytering varför vi undanber oss sådana kontakter.

Dela sidan: