Sök frågor och svar

När har jag hämtningsdag?

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ange din eller dina hämtningsdagar här på webbplatsen. För att få reda på hämtningsdagar, kontakta vår kundservice för vatten och avfall på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Vilka tider får sophämtning pågå?

Sophämtning får enligt reglerna ske mellan 06.30 och 21.00 på vardagar, samt mellan 09.00 och 18.00 på lördag, söndag och röda dagar.

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Du som bor i villa eller radhus får nya matavfallspåsar genom att knyta en matavfallspåse på handtaget till den bruna soptunnan. Din sophämtare lämnar en rulle vid nästa sophämtning. Ibland kan det hända att de matavfallspåsar som sopbilen har med sig har tagit slut. Då får du dina påsar vid nästa hämtningstillfälle. Se därför till att be om nya påsar i god tid innan de tar slut. Du som har ett fritidshus med sommarabonnemang får varje år ett säsongsbehov av påsar utkörda innan sommarsäsongen börjar. När utkörning sker ska du, så långt det är möjligt, få påsarna lagda i kärlet. Du kan även hämta nya matavfallspåsar kostnadsfritt på någon av våra returpunkter. När det gäller flerfamiljshus kan fastighetsägaren höra av sig till vår kundservice för att utan extra avgift få påsar utkörda en gång per år. Du som hyresgäst kan höra av dig till din fastighetsägare för att få information om hur utdelning av påsar fungerar i just din fastighet.

Vilka påsar ska jag använda till mitt matavfall?

Våren 2015 införde vi nya matavfallspåsar i återvunnen plast. Det går förstås att använda våra tidigare påsar av papper och majsstärkelse (så kallade biobags) tills att de har tagit slut. Vi vill inte att du använder vanliga plastpåsar eftersom våra påsar är särskilt anpassade för matavfall. Det är också viktigt att de är genomskinliga eftersom sopchauffören ska kunna se att det enbart är matavfall i påsen och inget annat.

Varför är det viktigt att sortera matavfall?

Genom att källsortera matavfall används energin i materialet på bästa sätt. Biogasen som produceras är ett alternativ till bensin och diesel vilket minskar trafikens negativa klimatpåverkan. När matavfallet omvandlas till biogas bildas också en näringsrik biogödsel som ersätter konstgödning som annars används i lantbruket.

Var kan jag lämna mitt avfall?

Var du lämnar ditt avfall beror på vilken typ av avfall det gäller. Grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och elavfall lämnas till våra Returpunkter Brännbart avfall och matavfall lämnar du vid din bostad om du är villaägare. Dina förpackningar och tidningar lämnar du till en återvinningsstation Bor du i flerfamiljshus, prata med din förening eller hyresvärd för att få reda på var du lämnar avfall, matavfall och förpackningar.

Jag har fått information från IP-Only om fibernät, jobbar de för er?

Ja, kommunen och IP-Only har idag ett samarbete tillsammans i Vikbolandet. Det innebär att IP-Only gräver åt oss för att alla i Vikbolandet ska kunna erbjudas fiber. Om du har mer frågor gällande fiberutbyggnaden i Vikbolandet kan du hitta mer information på deras hemsida: http://ostergotland.ip-only.se/

När är det dags att skriva avtal?

När vi har fått tillräckligt många intresseanmälningar kommer vi kalla till ett informationsmöte. Från den dagen du får en kallelse hem i brevlådan kan du skicka in ditt avtal till oss.

Kan jag delbetala min faktura?

Nej, vi erbjuder inte delbetalning. Fakturan skickas ut först efter att du blivit installerad och då har du 30 dagar på dig att betala din faktura.

Har jag någon ångerrätt?

Intresseanmälan kan du dra tillbaka när som helst, den är inte bindande. Har du skrivit på ett avtal så har du enligt lag rätt att ångra dig inom 14 dagar. Om du ångrar dig efter 14 dagar tar vi ut en avgift på 3 800 kr för att häva ditt avtal.

Mitt område kommer inte upp i 60 %, vad händer nu?

Vi hanterar i första hand de områden med flest intresseanmälningar. Tidigare när intresset och organisationen var mindre var vi hårdare med att ett område skulle uppnå 60 %. Idag har Enhet Bredband vuxit i takt med att intresset ökat vilket gör det möjligt för oss att omprioritera. Om intresset för fiber inte är så stort i ditt område är vårt tips att du pratar med dina grannar eller gör egna utskick i området för att fiber ska bli verklighet! Kontakta gärna bredband@norrkoping.se för att bli en av våra ambassadörer.

Måste jag gräva själv på tomten?

Ni som fastighetsägare väljer om ni vill gräva själva på er tomt eller om ni vill beställa det av vår entreprenör för 140 kr/meter. Du kan anmäla detta genom att kryssa för på avtalet att du vill ha tomtgrävning eller meddela installatören i samband med hembesöket om ni vill ha tomtgrävning.

Vad händer om jag flyttar innan slutinstallation och faktura?

Om du sålt ditt hus kan avtalet skrivas över på de nya fastighetsägarna med förutsättning att ett nytt avtal skickas in i deras namn. Eftersom avtalet är personligt är du annars skyldig att betala för installationen ifall de nya fastighetsägarna inte skickat över ett nytt avtal till oss.

Kan jag utnyttja ROT-avdraget?

Svaret på den frågan är både ja och nej: Ja, om du själv ringer till en grävfirma och beställer tomtgrävning kan du utnyttja ROT-avdraget. Nej, om du kryssar för på blanketten att du beställer tomtgrävning från oss då kan du inte utnyttja ROT-avdraget. Du kan inte heller utnyttja avdraget om du själv gräver för hand.

Jag har beställt fiber men när får jag den installerad?

Leveranstiden på din beställda fiber är vanligtvis 5-8 månader efter grävstart i ett område. Leveranstiden kan försenas vid till exempel svåra väderförhållanden och vid tjäle som gör marken svår att gräva i.

Kan jag ansluta mig i efterhand?

Ja, om du inte valde att ansluta dig när vi byggde ut fibernätet i ditt område så kan du göra det i efterhand. Du kommer då att betala lika mycket som dina grannar men med en efterslutningsavgift som idag är 5 000 kr. Efterslutningsavgiften är den faktiska kostnad som det kostar oss för att installera ett enskilt hus i efterhand. Kom ihåg att när du ansluter dig i efterhand kan du inte beställa tomtgrävning från oss utan du kommer själv behöva gräva från tomtgräns till huset.

Kan jag få fiber? Hur gör jag en intresseanmälan?

Gå in på www.fibertillalla.se och sök på din adress. Om du tillhör ett område där vi just nu samlar in intresseanmälan som kommer du komma till ditt områdes infosida. Det är här du gör en intresseanmälan och du kan även se hur många intresseanmälningar som kommit in hittills.  

Många kommunala verksamheter såsom skolor har problem med sin förbindelse, kan de få fiber?

Ja, när vi bygger ut till ett område så ansluter vi även kommunala verksamheter såsom skolor, förskolor och vårdhem. Att kommunens verksamheter får ta del av framtidens teknik är viktigt för kommunens framtida utveckling.

 

Måste jag gräva själv på tomten?

Ni som fastighetsägare väljer om ni vill att gräva själva på er tomt eller om ni vill beställa det av vår entreprenör för 140 kr/metern. Tala om för installatören i samband med hembesöket hur ni vill göra. Om vår entreprenör gräver så ingår det att de även lägger ner fiberslangarna från anslutningspunkten till ditt hus.

Jag har fått papper från Telia om fibernät, jobbar dom åt er?

Norrköpings Kommun och Telia är två olika aktörer som båda jobbar med att bygga ut fibernät, så i detta är vi konkurrenter. Telia är dock också en bredbandsleverantör som du kan välja i vårt öppna nät.

Vilka bredbandsleverantörer kan jag välja mellan?

På webbplatsen http://www.zmarket.se/ kan du se vilka tjänsteleverantörer för internet, tv och telefoni som du kan välja på i ditt område.

Mitt område kommer inte upp i 60 %, vad händer nu?

Prata med dina grannar! Vi hanterar i första hand de områden som har flest intresseanmälningar. Om ditt område ännu inte nått 60 % intresseanmälningar så är vårt tips att du pratar med dina grannar eller gör utskick i området för att fibern ska bli verklighet. Kontakta gärna bredband@norrkoping.se för att bli en av våra ambassadörer.

Ångerrätt

Intresseanmälan kan du dra tillbaka när som helst, den är inte bindande. Har du skrivit på ett avtal så har du rätt att ångra dig inom 14 dagar.

När måste jag betala? När skickas fakturan?

Fakturan för anslutningsavgiften skickas ut när alla som skrivit avtal i ett område har fått fiber installerat. Då anser vi att området är klart. Man har sedan 30 dagar på sig att betala fakturan.

Hur mycket kostar det? Vad ingår i anslutningsavgiften?

Avgiften för anslutning till ett stadsnät är 19.000 kr. I anslutningsavgiften till ett stadsnät ingår:
  • fiberdragning fram till tomtgräns
  • ett hembesök av en installatör inför grävning och installation
  • Slang och makeringsnät till schaktningen på egen tomt
  • Håltagning i fasaden, fiberblåsning och installation i fastigheten.
Avgiften för anslutning när du ingår i en fiberförening är 9 900 kr plus din del av kostnaden för grävning från anslutningspunkten på stamnätet till fastigheterna i din fiberförening.

När är det dags att skriva avtal?

När 60 % av hushållen i ett område har anmält sitt intresse för fiber från kommunen går vi vidare och projekterar området. När projekteringen är klar kallar vi alla hushåll i området till ett informationsmöte där vi på plats kan besvara dina frågor hur byggnationen i just ditt område kommer gå till. Direkt efter mötet börjar vi samla in avtal.

Kan jag få fiber? Hur gör jag en intresseanmälan?

Gå in på www.fibertillalla.se och sök på din adress. Om du tillhör ett område där vi just nu samlar in intresseanmälan som kommer du komma till ditt områdes infosida. Det är här du gör en intresseanmälan och du kan även se hur många intresseanmälningar som kommit in hittills.

När kommer förändringen av anläggningsavgiften att ske?

Förändringen genomförs från och med den 1 januari 2017.

Vad är anläggningsavgift?

Anläggningsavgiften är den engångsavgift en fastighetsägare betalar när vatten- och avloppsnätet är utbyggt och fastighetsägaren får möjlighet att koppla på sin fastighet på nätet. Anläggningsavgiften ska täcka Norrköping Vatten och Avfalls investeringskostnader för att bygga ut nya vatten- och avloppsnät under de kommande 3 till 5 åren, en så kallad vatten- och avloppsgeneration. Anläggningsavgiften ska fördelas skäligt och rättvist mellan kunderna som ska anslutas under denna 3- till 5-årsperiod.

Vad innebär förändringen?

Den nya anläggningsavgiften beräknas med hjälp av fyra parametrar istället för som tidigare två parametrar. Den största förändringen är att ”tomtyteavgift” är en av de fyra parametrarna som från 1 januari 2017 ligger till grund för beräkningen av anläggningsavgiften. Avgiften kommer alltså bli olika stor beroende på hur stor fastigheten är. Konstruktionen på den nya anläggningsavgiften är framtagen av branschorganisationen Svenskt Vatten. Denna konstruktion basers på ”Lagen om allmänna vattentjänster” och är prövad av Statens VA-nämnd, som från och med 1 januari 2016 ersattes av Mark- och miljödomstolen.

När justerades anläggningsavgiften senast?

Anläggningsavgiften justerades senast den 1 januari 2011.

Vem har tagit beslut om att införa den nya anläggningsavgiften?

Det slutgiltiga beslutet togs av kommunfullmäktige i Norrköping den 28 november 2016. Dessförinnan har kommunstyrelsen, samt Norrköping Vatten och Avfalls styrelse beslutat i ärendet.

Vem måste betala en anläggningsavgift?

Den eller de personer som står som ägare av fastigheten när anläggningsavgiften faktureras.

Vad kommer det kosta att ansluta min fastighet efter 1 januari 2017?

På grund av tomtyteavgiften måste en beräkning göras för varje enskild fastighet. Kontakta oss för en sådan beräkning. Du når oss via vår kundservice på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Kommer brukningsavgifterna också ändras?

Nej, ingen förändring av brukningsavgifterna kommer ske vid årsskiftet.

Hur mycket gör bolaget i vinst på VA-verksamheten?

VA-verksamheten är självfinansierad. Detta innebär att vi inte får ta ut avgifter som överskrider vad som behövs för att täcka kostnaderna.

När har jag hämtningsdag?

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ange din eller dina hämtningsdagar här på webbplatsen. För att få reda på hämtningsdagar, kontakta vår kundservice för vatten och avfall på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Finns det en sorteringsguide för fyrfackstunnorna?

Ja, du hittar den till exempel här: Sorteringsguide för fyrfackstunnor

Vilka tider får sophämtning pågå?

Sophämtning får enligt reglerna ske mellan 06.30 och 21.00 på vardagar, samt mellan 09.00 och 18.00 på lördag, söndag och röda dagar.

Vilka mått har de nya soptunnorna?

Fyrfack:

Varje tunna har följande storlek: Höjd 110 cm Bredd 76 cm Djup 81 cm Tänk på att det måste finnas utrymme mellan och runt de båda tunnorna för att det ska vara lätt att komma åt tunnorna, både för dig och för din sophämtare.

Bas:

Höjd 110 cm Bredd 76 cm Djup 81 cm

Mini:

Höjd 110 cm Bredd 58 cm Djup 73 cm

Blandat:

370 liter

Höjd 110 cm Bredd 76 cm Djup 81 cm

240 liter

Höjd 110 cm Bredd 58 cm Djup 73 cm Läs mer om de olika abonnemangen och fördelningen av facken i din tunna

Går det att byta abonnemang?

Ja det går att byta abonnemang. Kontakta vår kundservice för mer information om abonnemangsbyte och kostnaden för detta. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Är priset ni anger för fyrfack för en eller två tunnor?

Fyrfackssystemet bygger på att man sorterar ut förpackningar och avfall i två tunnor. Därför ingår det två tunnor i abonnemangskostnaden. Läs mer om vår avfalltaxa för fyrfack här

Hämtar ni alla sopor i samma bil eller är det olika beroende på vilken sorts tunna man har?

Vi hämtar alla sopor med samma sorts sopbil, en fyrfacksbil. I den kan vi även tömma de tunnor som enbart har sortering av matavfall och brännbart samt de som har abonnemanget Blandat. Bilarna är uppdelade på så sätt att inga avfallssorter blandas där i.

Kan jag bestämma på egen hand vad jag vill lägga i de olika facken?

Nej, det går inte. De olika facken har sin bestämda placering för att de ska hamna i rätt fack i våra fyrfacksbilar och för att inga avfalls- eller förpackningssorter ska blandas med varandra. Därför är det viktigt att följa de dekaler som sitter i tunnorna.

Om jag hemkomposterar idag, hur fungerar det med sortering i två- eller fyrfack?

Du kan fortsätta att hemkompostera, men det ingår ett fack för matavfall som du kan använda när du vill.

Hur gör jag om det är fullt i ett fack för förpackningar?

Första steget är att platta till förpackningarna, särskilt papper och plast, så att mer får plats i facket. För att trycka ihop mjukplasten kan du hämta en komprimerare på någon av våra returpunkter. Om det ändå är fullt kan du lämna förpackningarna till en återvinningsstation. Du kan också förvara det som blivit över och lägga i tunnan till nästa tömning. En extratömning av dina tunnor går också att beställa mot en kostnad.

Hur gör jag om jag har mycket brännbart?

Troligtvis kommer det att finnas plats eftersom systemet bygger på att alla förpackningar sorteras ut och de utgör ofta en stor del av det brännbara avfallet. Tror du ändå att mängden brännbart är för stor, eller om du redan idag har två tunnor för brännbart, kan du mot en kostnad beställa ett extrakärl här

Måste jag ha två tunnor om jag väljer Fyrfack?

Ja. Systemet bygger på att du ska kunna sortera allt hemma.

Står Norrköping Vatten och Avfall för eventuella kostnader om jag måste bygga en ny plats för tunnorna?

Nej, varje fastighetsägare står för eventuella kostnader om platsen för tunnorna behöver byggas om.

Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar?

Norrköping Vatten och Avfall bestämmer inte över återvinningsstationerna eftersom de drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB). Men eftersom det nya sättet att sortera är frivilligt och endast erbjuds till villa- och fritidshuskunder behöver det finnas möjlighet för de som inte använder fyrfackstunnor eller som bor i flerbostadshus att lämna ifrån sig sina förpackningar och tidningar. Returpunkterna, där du bland annat lämnar grovavfall och farligt avfall, är däremot våra egna och de kommer att finnas kvar.

Vad är miljövinsterna med fyrfackstunnor?

Med abonnemanget Fyrfack kan du lämna tio olika sorters avfall och förpackningar redan hemma hos dig. Om det är enkelt att sortera kommer fler förpackningar att gå till återvinning istället för att gå till förbränning. Om förpackningsmaterialet kan återvinnas flera gånger sparas stora mängder energi jämfört med om tillverkningsindustrin måste använda ny råvara varje gång. På så sätt hushåller vi med jordens ändliga resurser. Det blir också färre bilresor till och från återvinningsstationer, vilket annars belastar miljön.

Vilka typer av tunnor kommer att finnas för småhus från och med hösten 2016?

  • Fyrfack: Två stycken tunnor på 370 liter vardera som ger möjlighet till källsortering av både avfall och återvinningsmaterial. De avfallstyper och förpackningar som hushållen kommer att kunna lämna direkt i sina fyrfackstunnor är: brännbart avfall, matavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, tidningar och returpapper, ljuskällor samt batterier.
  • Bas: En tunna på 370 liter som är delad i två fack för källsortering av sorterat brännbart och matavfall.
  • Mini: En tunna på 240 liter som är delad i två fack för källsortering av sorterat brännbart och matavfall.
Du som kund kan också välja abonnemang för blandat avfall i två olika storlekar samt välja till extra kärl för brännbart vid behov. Läs mer om de olika abonnemangstyperna  

Vilken hårdhet har mitt dricksvatten?

I Norrköpings kommun är vattnet mjukt till medelhårt, läs mer här.

Mitt dricksvatten lämnar vita utfällningar i kokkärl, vad kan det bero på?

Detta beror på kalkutfällningar vid kokning och kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Utfällningarna är ofarliga.

Mitt dricksvattnet är grönt, vad kan det bero på?

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta ska synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Mitt dricksvattnet är grått/svart, vad kan det bero på?

Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Mitt dricksvattnet är vitt/gråvitt, vad kan det bero på?

Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en kort stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

Mitt dricksvatten är gulbrunt/rödbrunt, vad kan det bero på?

Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart.