Gemensam faktura för vatten, avlopp och avfall

Publicerad 1 december 2017 kl 07:00

Idag skickar vi en faktura till våra kunder för vatten och avlopp samt en faktura för sophämtningen. Detta beror på att vi har två olika kunddatabaser. Vi arbetar nu med att slå ihop våra kunddatabaser för att kunna skicka en gemensam faktura för både vatten, avlopp och avfall.

För att förbereda inför sammanslagningen så kommer vi redan från 1 januari 2018 att ändra på intervallet för avfallsfakturorna så att de blir samma som för vattenfakturorna, som sedan blir standard. Den totala kostnaden per år kommer att vara densamma, vi kommer enbart att ändra hur ofta som vi skickar en faktura.

Det innebär att:

  • Företagskunder kommer få sin avfallsfaktura varje månad istället för en gång i kvartalet som tidigare.
  • Privatkunder kommer få sin avfallsfaktura en gång i kvartalet i stället för en gång i halvåret som tidigare.
Till nyhetslistan

Dela nyheten: