22 mars, 2018 kl 10:48

Från och med den 1 april 2018 så kommer vi att skicka en gemensam faktura för dina vatten- och avfallstjänster hos oss. Mer information kommer i ett informationsblad tillsammans med…

22 mars, 2018 kl 07:29

I dag är ingen vanlig dag för i dag är det FN:s världsvattendag, hurra hurra hurra! Medan det är lätt att hurra för vårt fina dricksvatten och rena toaletter här…

19 mars, 2018 kl 13:50

Just nu pågår arbetet med en ny avfallsplan i Norrköping. Avfallsplanen är ett styrdokument som alla kommuner måste ha. Där bestäms ambitionsnivån för kommunens arbete med avfallshantering de kommande åren. Vad…

24 februari, 2018 kl 07:00

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp kommer från kvartal två, med start den 1 april 2018, att höjas med 6 %. Brukningsavgifterna höjs dels på grund av ökade kostnader för det…

5 februari, 2018 kl 15:24

Kom och påverka Norrköpings hållbara framtid! Norrköping Vatten och Avfall bjuder in till föreläsning med humanekologen Emma Öhrwall. Efter föreläsningen kommer det att hållas en kortare workshop med möjlighet att…

25 januari, 2018 kl 09:00

Förra året installerades en anläggning på Slottshagens reningsverk som omvandlar avloppsvatten till el och värme. När avloppsvattnet renas på reningsverket bildas det metangas. Den gasen omvandlas till fordonsgas, eller biogas…

24 januari, 2018 kl 14:15

Varje år utses Sveriges bästa chefer i sju olika kategorier samt Årets hederspris. Över 500 chefer var nominerade och nu återstår bara 21 finalister – och en av dem är vår vd…

10 januari, 2018 kl 10:23

Sommaren 2017 gick vi ut med bevattningsförbud i Kolmården eftersom vi ville minska risken för att få akut vattenbrist sommaren 2018 i Krokek, Strömsfors och Gruvstugan med omnejd. Genom att…

1 januari, 2018 kl 07:00

Idag skickar vi en faktura till våra kunder för vatten och avlopp samt en faktura för sophämtningen. Detta beror på att vi har två olika kunddatabaser. Vi arbetar nu med…

29 december, 2017 kl 08:29

Återigen har man kunnat läsa om oegentligheter i samband med plaståtervinning. Denna gång handlar det om svenska plastförpackningar som bränts upp på en illegal soptipp i Lettland, något som togs…

1 2 3 8

Driftinformation