5 december, 2017 kl 15:01

Hjälp oss att göra hämtningen säkrare! Det är viktigt att vägen fram till dina soptunnor är snöröjd och säker. Om det finns hinder i vägen, eller om det är oskottat…

1 december, 2017 kl 07:00

Idag skickar vi en faktura till våra kunder för vatten och avlopp samt en faktura för sophämtningen. Detta beror på att vi har två olika kunddatabaser. Vi arbetar nu med…

17 november, 2017 kl 10:30

När är ett samhälle får tillgång till rent vatten förändras det mesta. Vattnet förbättrar hälsan, ökar tillgången till mat, hjälper den lokala ekonomin att växa och utvecklas, och gör det…

15 november, 2017 kl 13:04

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. Här fokuserar vi…

17 oktober, 2017 kl 12:59

Vi står just nu i startgroparna att bygga en helt ny returpunkt här i Norrköping. För att få reda på vilka önskemål och förhoppningar som våra kunder har på en…

29 september, 2017 kl 16:07

För ungefär 20 år sedan fick Norrköping sin första returpunkt, den på Stohagsgatan i Risängen. Den har sedan dess varit mycket populär och uppskattad. Så till den grad att vi…

20 september, 2017 kl 10:07

Vi måste börja tänka mer cirkulärt när det gäller jordens resurser. Alltså att vi återanvänder och återvinner mer och att vi tänker en extra gång innan vi köper nytt. Se…

13 september, 2017 kl 14:28

En vanlig fråga till oss nu under hösten är vad man gör av sin fallfrukt från trädgården. Det allra bästa är förstås att äta den eller kanske laga någon god…

11 september, 2017 kl 11:06

På grund av för lite regn och snö de senaste åren är grundvattennivåerna ovanligt låga i många delar av Sverige. I Norrköpings kommun använder Norrköping Vatten och Avfall grundvatten för…

6 september, 2017 kl 11:18

En del av våra villakunder upplever att deras soptunna snabbt blir full. Vi har därför tagit fram en kort film som visar hur förpackningar kan plattas och vikas ihop så…

1 2 3 7