Get Adobe Flash player

Stuprör och dränering

Rätt kopplad dränering och utkastare

Många fastigheter har stuprör kopplade till spillvattenledningen (avloppet) vilket inte är tillåtet. Det kan du enkelt åtgärda genom att avleda vattnet med utkastare på gräsmattan.

Många äldre fastigheter med källare har ofta sin dränering kopplad till spillvattenledningen (avloppet). Det är inte heller tillåtet utan måste kopplas till dagvattenledningen eller lösas på annat sätt med t ex en stenkista. Om det inte är möjligt för regnvattnet att med självfall rinna ut till det allmänna nätet, kan du installera en pump.

Fastighet som är rätt kopplad!

Om du är felkopplad kan du får bidrag!

För bortkoppling av stuprör får du en engångsersättning om maximalt 1 000 kr och för dränering får du en engångsersättning om maximalt 7 000 kr.

Vid behov av en pump kan du få du en engångsersättning om maximalt 2 000 kr. Storleken på bidragen baseras på de kostnader du haft för bortkopplingen. Därför måste alltid kvitton bifogas ersättningsansökan. Ersättningen betalas ut efter att vår personal har gjort en godkänd slutbesiktning av bortkopplingen.  

Kontakt

Norrköping Vatten och Avfall AB
Kundservice, felanmälan dygnet runt
Tfn 011-15 15 50

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunch 12.00-13.00
 

Tips inför ansökan om bidrag