VA-arbete på Värmlandsgatan

Publicerad 10 april 2018 kl 10:22

I samband med att Tekniska kontoret ska renovera spårvagnsspåren i Värmlandsgatan passar Norrköping Vatten och Avfall på att rusta upp VA-ledningsnätet för framtiden. Skanska är huvudentreprenör för samtliga arbeten som ska genomföras. Läs gärna mer här om vårt arbete.

Vår entreprenör Skanska har nu i början av april börjat arbete med att gräva i korsningen av Värmlandsgatan och Norra Promenaden.

Under grävarbetet kommer sophämtningen i området att påverkas, vi kommer ta kontakt med berörda fastighetsägare för att tillsammans hitta en bra lösning.

Mer driftinformation

Dela sidan: