Renovering av vattenledning i Torshag och Ättetorp

Publicerad 10 oktober 2017 kl 14:48

Norrköping Vatten och Avfall renoverar tillsammans med vår entreprenör Skanska dricksvattenledningen vid Torshag och Ättetorp. Dricksvattenledningen är från 1960-talet och ingår i vår plan för att förnya och underhålla vår ledningsnät.

Tidplan

Arbetet beräknas pågå från första veckan i oktober till slutet av december.

Begränsad framkomlighet

Under arbetet kommer gångvägen till förskolan och över Torshagsån att vara avstängd. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning för Hyresbostäders flerbostadshus i Ättetorp

Vår entreprenör kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i trapphuset. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38

Projektledare

Eva-Lotte Wondollek
Telefon 011- 15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@norrkopingvattenavfall.se

 

Mer driftinformation

Dela sidan: