Fisklösenvägen kommer att vara avstängd minst hela november

Publicerad 23 oktober 2017 kl 10:25

Utbyggnad av vatten och avlopp till Norra Kungsten

I samband med att vi grävde i Fisklösenvägen upptäckte vår entreprenör Skanska att väguppbyggnaden är väldigt dålig på vissa sträckor. Vi har nu valt att byta ut hela väguppbyggnaden på de sträckor som var dåliga. Detta innebär att vägen kommer bli i ett mycket bättre skick när vi har grävt klart än den var innan vi började gräva i området.

Vi kommer även att gräva ner dagvattenledningar i Olvonstigen och ner till dammen, eftersom nya detaljplanen även innefattar dessa fastigheter. Vägbanan kommer att höjas något vid dammen utmed järnvägen av tekniska skäl.

Allt detta sammantaget gör att Fisklösenvägen tyvärr kommer att vara avstängd minst hela november.

Begränsad framkomlighet även under December

Begränsningar kommer att vara nödvändiga även under december i varierande omfattning. Vi arbetar naturligtvis för att göra vägen framkomlig i så stor utsträckning som möjligt så fort som möjligt.

Vi kan inte starta utbyggnaden i övriga området innan  överföringsledningen är klar eftersom det är trångt nog ändå. Detta innebär att utbyggnaden förmodligen inte kan börja innan januari 2018.

Det planerade mötet med fastighetsägare och boende hålls när upphandlingen av övriga området är klar.

Vi beklagar att framkomligheten begränsas i så stor utsträckning, men hoppas på förståelse för att vi eftersträvar att så bra resultat som möjligt. Kontaktperson hos vår entreprenör Skanska som bygger överföringsledningen är Anders Johnson, med telefonnummer 010-44 87 638.

Om du har frågor kring VA-utbyggnaden i området, är du välkommen att kontakta mig Peter Jonander, projektledare för VA-utbyggnaden, telefon: 011-15 36 88
e-post: peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

 

 

Mer driftinformation

Dela sidan: