Nyheter

Driftinformation

20 april, 2018 kl 13:31

På grund av ett arbete på ledningsnätet kommer vi tyvärr att stänga av vattnet måndagen den 23 april kl. 08.00–11.00 för följande adresser: Långängsgatan Jämna nr: 10, 12, 14, 16, 18,…

18 april, 2018 kl 09:49

Vi kommer i samarbete med vår entreprenör att byta ut klisterdekalerna på utsidan av soptunnorna hos ungefär 2 000 villaägare eftersom vi har upptäckt felaktigheter med klistret på de nuvarande dekalerna. Bytet kommer att utföras av…

16 april, 2018 kl 10:31

Den 18 april kommer pantmaskinen på Returpunkten i centrala Norrköping att vara stängd på grund av planerat underhållsarbete. Arbetet beräknas pågå mellan cirka kl. 07.00 och 09.00 den 18 april.

10 april, 2018 kl 10:22

I samband med att Tekniska kontoret ska renovera spårvagnsspåren i Värmlandsgatan passar Norrköping Vatten och Avfall på att rusta upp VA-ledningsnätet för framtiden. Skanska är huvudentreprenör för samtliga arbeten som…

10 oktober, 2017 kl 14:48

Norrköping Vatten och Avfall renoverar tillsammans med vår entreprenör Skanska dricksvattenledningen vid Torshag och Ättetorp. Dricksvattenledningen är från 1960-talet och ingår i vår plan för att förnya och underhålla vår…