Anslutning till stadsnät

Ett stadsnät är ett bredbandsområde inom ett tätbebyggt område. I ett område med stadsnät gräver vi för fiber fram till din tomtgräns. Ett stadsnätsområde omfattar cirka 50-150 villor beroende på hur området ser ut. Du kan anmäla ditt intresse för fiber på www.fibertillalla.se. På den sidan anger du din gatuadress och kontaktuppgifter. När du anmäler ditt intresse ser du även vilket område din fastighet tillhör.

Informationsmöte

När vi ser att intresset för fiber är stort i ett område så kallar vi till ett informationsmöte. På mötet förklarar vi vad som ingår i anslutningsavgift hur installationen går till, presenterar utbudet av våra leverantörer samt vilka förberedelser du behöver göra själv inför installationen. På mötet har du möjlighet att ställa era frågor angående fiberinstallationen

Din anmälan

Du kan sedan skicka in din anmälan via vår e-legitimationstjänst eller via post till Norrköping Vatten och Avfall. På webbsidan fibertillalla.se kan du se hur många i ditt område som har skickat in ett påskrivet avtal. Prata gärna med dina grannar och berätta för dem varför de också ska ansluta sig till Norrköpings bästa bredbandsnät.

Hembesök

Alla som skickat in avtal till oss under avtalsinsamlingen kommer att bli kontaktade av en installatör för att bestämma en tidpunkt för ett hembesök. En installatör kommer då hem till dig för att gå igenom installationen invändigt men om du har frågor gällande tomtgrävningen eller anslutningspunkten kan du även ställa dem till installatören.

Grävning

Våra entreprenörer gräver ett spridningsnät ute på gatan för att alla fastigheter i ditt område ska kunna få en anslutningspunkt vid tomtgräns. Grävarna lämnar av en anslutningspunkt vid alla fastigheters tomtgräns och du kan då välja om du vill gräva själv från tomtgräns till husfasaden eller om du vill beställa grävning från oss.

Vill du gräva själv på din tomt?

Om du vill gräva själv på tomten behöver du slang och markeringsnät, det får du vid ditt hembesök eller hämtar hos grävaren på plats i området. Du gräver ner slangen 40 cm djupt och markeringsnätet ca 20 cm ovanför slangen. Lämna cirka 1 meter slang extra vid tomtgräns och minst 7 meter ( 1 meter räcker för 25mm slang) intill husväggen eller så pass mycket att det räcker hela vägen in i huset dit du önskar att monteringen ska ske (plus någon meter).

Lämna schakten öppet cirka 0,5 meter vid tomtgräns så kopplar vår entreprenör ihop det åt dig när grävarna passerar förbi på gatan eller i samband med blåsning. Du lämnar även schakten vid husfasaden öppet cirka 0,5 meter vid husfasaden så att vår installatör kommer åt ordentligt vid håltagning och installation. Du ansvarar själv för att fylla igen hålen vid tomtgräns och husfasad när det är klart.

Under ditt hembesök får du veta vilken storlek på slang som du behöver använda vid din tomtgrävning.

 

tomtgravning_7mm

 

tomtgravning_25mm

 

 

Vill du beställa grävning från oss?

Om du vill kan du beställa grävning på din tomt av vår entreprenör för 140 kr/meter. Då ingår det att vi gräver på tomten, lägger ner slang och maskeringsnät samt grov återställning. Du kommer själv behöva så gräsfrö, lägga tillbaka plattor m.m.

Anslutning

När grävning är genomförd ansvarar vi även för att:

  • Blåsa in fiberkablar i slangarna.
  • Installera fibern invändigt.

Vår installatör kontaktar varje fastighetsägare inför varje installation invändigt för att bestämma en tidpunkt då det passar att installera fibern. Installatören tar med och installerar den passiva dosan samt mediakonverteraren inne i huset. Vill du ha mediakonverteraren längre bort eller i ett annat rum kan du köpa till en extra fiberpatchkabel för 160 kr. Fiberpatchkabel är den kabel som går mellan den passiva dosan och mediakonverteraren. Om du behöver en längre fiberpatchkabel ringer eller mailar du till oss så hämtar du därefter ut den på Norrköping Vatten och Avfalls kontor. För att vara säker på att allting är inkopplat korrekt behöver du ha satt upp fiberpatchkabeln i huset innan installatören kommer på besök. Tänk på att du måste skydda fiberpatchkabeln med en kanalisation.

fiberinstallation_7mm

fiberinstallation_25mm

Använd ditt nya bredband

På webbplatsen www.zmarket.se  väljer du vilket företag (tjänsteleverantör) som ska leverera internet, tv och telefoni till dig. Välj område Norrköping bredband.

Fakturering

Fakturan för anslutningsavgiften skickas ut först efter att alla som skrivit avtal i ett område har fått fiber installerat. När du fått din faktura har du 30 dagar på dig att betala din faktura.

Dela sidan: