Blanketter och e-tjänster

Bredband

Anmälan om fiberanslutning för stadsnät, skicka in direkt

Anmälan om fiberanslutning- Stadsnät

Anmälan om fiberanslutning- Fiberförening

Anmälan om efteranslutning – Stadsnät

Anmälan om efteranslutning – Fiberförening

Flyttanmälan för avfall och vatten

Blankett för flyttanmälan

Avfall

Vissa avfallsblanketter, till exempel ansökan om hemkompostering, eget omhändertagande av latrin samt uppehåll i sophämtningen finns hos bygg- och miljökontoret. Du hittar blanketterna här

Vatten och avlopp

Anslutning av vatten och avlopp

Läs mer här om hur du ansluter dig till vatten och avlopp.

Servisanmälan enfamiljshus eller annan fastighet, skicka in direkt
I den här e-tjänst kan du skicka in din anmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet för enfamiljshus eller annan fastighet. Du kan även anmäla tillfällig anslutning till vatten- och avloppsanslutning, även kallad byggvattenanmälan.

Servisanmälan för enfamiljshus, en pdf för utskrift

Servisanmälan för annan fastighet, en pdf för utskrift

Byggvattenanmälan, en pdf för utskrift

Uppsägning/flytt av befintlig servis

Anmälan om proppning eller flytt av förbindelsepunkt

Anslutning av vatten och tryckavlopp

Blankett för beställning av pumptank

Blankett för beställning av driftsättning vatten och tryckavlopp

Överenskommelse gällande placering av pumpstation

Skadeanmälan

Skadeanmälan om fastighetsskada, en pdf för utskrift

Skadeanmälan av fordonsskada, en pdf för utskrift

Ansökan om ersättning för utlägg för omkoppling av stuprör eller dränering

Blankett för bidrag för omkoppling av stuprör och dränering

 

Dela sidan: