Grovavfall

Med grovavfall menas hushållsavfall som är för stort eller otympligt för att få plats i den vanliga soptunnan. Det kan till exempel vara möbler, mattor och cyklar.

Tänk på att till exempel kylskåp och TV-apparater sorteras som elavfall. Farligt avfall som till exempel färgburkar och bilbatterier sorteras också separat.

Var ska det lämnas?

Grovavfallet lämnar du på en returpunkt.

Bor du i lägenhet kan du lämna grovavfallet på den plats din fastighetsägare anvisar. Bor du i villa kan du beställa hämtning genom vår kundservice.

Bygg- och rivningsavfall är inget hushållsavfall. Det ska därför inte lämnas på en returpunkt, om det inte rör sig om mindre mängder. Avfall från mindre renoveringsarbeten går bra att lämna, men har du större mängder byggavfall kontaktar du en entreprenör för att hyra en container.

Varför ska det sorteras?

Materialet i grovavfallet återvinns eller förbränns. Mindre mängder läggs på soptippen.

Dela sidan: