Byggavfall

Byggavfall omfattas inte av det kommunala renhållningsansvaret.

Avfall som uppkommer från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden, till exempel målning, tapetsering, slipning av golv och byte av förslitningsdetaljer räknas dock som hushållsavfall och får lämnas till returpunkterna.

Om ett byggarbete är omfattande (större reparation, renovering, ombyggnad, rivning etcetera) räknas det som byggavfall och får inte lämnas till returpunkterna. Om du har byggavfall ska du hyra en container av valfri entreprenör. Fråga hur avfallet ska sorteras då du hyr containern.

Dela sidan: