Man lämnar en kartong i en container på returpunkten i Norrköping

Lämna avfall

Alla hushåll i Norrköping ska källsortera sitt avfall. Beroende på vad det är för avfall ska det lämnas exempelvis vid bostaden, på en återvinningsstation eller på en returpunkt.

Vid bostaden

Vid bostaden lämnar du brännbart avfall och matavfall. Om du har fyrfackstunnor lämnar du även förpackningar och tidningar, samt batterier och ljuskällor vid din bostad. Bor du i flerbostadshus ska du även ha möjlighet att lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall. Många fastighetsägare erbjuder även hämtning av förpackningar och tidningar.

På returpunkten

Här kan du som privatperson lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. På alla returpunkter, förutom returpunkten i Skärblacka, finns möjlighet att lämna möbler och annat som är i fint skick till välgörenhetsorganisationer. Det är Norrköping Vatten och Avfall som ansvarar för returpunkterna. På varje returpunkt finns även en återvinningsstation där du kan lämna dina förpackningar och tidningar.

Adresser och öppettider till våra returpunkter

På återvinningsstationen

I Norrköping finns cirka 25 återvinningsstationer där alla hushåll i Norrköping kan lämna sina förpackningar och tidningar. Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) som ansvarar för återvinningsstationerna.

Läs mer om återvinningsstationerna

I butiken

Här lämnar du burkar och flaskor till pant. Läs mer om pantsystemet på www.pantamera.nu.

I flera butiker i Norrköping kan du även lämna farligt avfall och smått elavfall i ett särskilt skåp som kallas Samlaren.

 

Dela sidan: