Avfall

Vi ska erbjuda Norrköpings invånare en användarvänlig och prisvärd avfallshantering med hög servicenivå. Tillsammans ska vi klättra uppåt i avfallstrappan!

Hitta snabbt

Hitta till våra returpunkter

I Norrköping kallar vi våra återvinningscentraler för returpunkter. Här kan du som är Norrköpingsbo lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Läs om våra returpunkter

Ny insamling för villor

Grön och brun tunna försvinner till hösten och ersätts med sortering i flera fack.

Så fungerar det nya systemet

Läs vidare

Välkommen som avfallskund

I Norrköping är det Norrköping Vatten och Avfall som har ansvaret att se till att avfallet samlas in och hanteras på rätt sätt. Norrköping Vatten och Avfall har avtal med... Läs mer

Läs mer

Ny insamling för villor

Hösten 2016 får Norrköping ett nytt system för insamling av avfall och återvinningsmaterial från villor och fritidshus. Grön och brunt tunna försvinner och ersätts med tunnor där du sorterar i flera fack.

Läs mer

För företag

Du som verksamhetsutövare har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning... Läs mer

Läs mer

För ägare till flerfamiljshus

På dessa sidor har vi samlat information till dig som är fastighetsägare till flerfamiljshus. Du kan läsa om hur hämtningen går till och beställa hämtning av avfall. Här finns också... Läs mer

Läs mer

Lämna avfall

Alla hushåll i Norrköping ska källsortera sitt avfall. Beroende på vad det är för avfall ska det lämnas exempelvis vid bostaden, på en återvinningsstation eller på en returpunkt. Vid bostaden... Läs mer

Läs mer

Olika sorters avfall

För att avfallet ska kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt är det viktigt att det sorteras rätt från början. Källsortering betyder att avfall sorteras där det uppstår, alltså vid källan.... Läs mer

Läs mer

Sopbladet

Med Sopbladet vill vi informera om avfallsverksamheten i Norrköpings kommun och ge dig de bästa tipsen och nyheterna som rör avfall och återvinning. I det senaste numret skriver vi bland... Läs mer

Läs mer

Minska ditt avfall

Vi är duktiga på att sortera och återvinna vårt avfall. Nu är det dags för nästa steg, att försöka minska mängden avfall som uppstår. Varför? Idag tär vi på jordens... Läs mer

Läs mer

Vanliga frågor

Vad är miljövinsterna med fyrfack?

Med fyrfack sorterar du redan hemma hos dig. Om det är enkelt att sortera kommer fler förpackningar att gå till återvinning istället för att gå till förbränning. Om förpackningsmaterialet kan återvinnas fler gånger så sparas stora mängder energi jämfört med att man måste använda ny råvara varje gång. På så sätt hushåller vi med jordens ändliga resurser.

Det blir också färre bilresor till och från återvinningsstationer vilket annars belastar miljön.

Om jag hemkomposterar idag, hur fungerar det med den nya sorteringen?

Du kan fortsätta att hemkompostera, men det kommer fortfarande att finnas ett fack för matavfall som du kan använda när du vill.

Dela sidan: