Välkommen till Norrköping Vatten och AvfallVälkommen till Norrköping Vatten och Avfall

Den nya avfallstaxan

Från och med den 1 januari 2016 gäller en ny avfallstaxa. Den nya avfallstaxan innebär nya avgifter för hämtning av alla avfallsslag som ingår i det kommunala renhållningsansvaret.

Läs mer om den nya taxan

Lämna din mätarställning

Få en vattenräkning utan överraskningar – lämna din mätarställning direkt här på webbplatsen.

Läs mer här

Hitta returpunkter

I Norrköping kallar vi våra återvinningscentraler för returpunkter. Här kan du som är Norrköpingsbo lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Läs mer och visa karta