Get Adobe Flash player

Norrköping Vatten AB

Vill du vara guide?

Just nu söker vi studenter som vill jobba extra som guide för studiebesöken för mellanstadieelever på Slottshagens reningsverk.

Ett nytt sätt att sortera

Från och med i höst får några bostadsområden i Norrköping prova ett nytt system för sortering av avfall och återvinningsmaterial.

Råd vid översvämning i källare

Vid kraftiga regn och stora nederbördsmängder blir avloppsledningarna hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för källaröversvämningar. 

Ta hand om brunnarna!

För att regnvatten ska rinna undan ordentligt är det viktigt att brunnarna som finns på gator och torg fungerar så att vattnet inte blir stående i stora pölar.

Lämna mätarställning här

Vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Läs av vattenmätaren ofta så får du en faktura som stämmer med din vattenförbrukning.

Vill du ansluta till vatten och avlopp?

Vår kundservice hjälper dig gärna med frågor om anslutning, fakturor, avgifter och förbrukning. Tänk på att vara ute i god tid med blanketter.

Kontakt

Norrköping Vatten och Avfall AB
Kundservice, felanmälan dygnet runt
Tfn 011-15 15 50

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunch 12.00-13.00